Trứng cá tầm đen CAVIAR Ba lan

Trứng cá tầm đen CAVIAR Ba lan

250.000₫

Mô tả ngắn:

Trứng cá tầm đen CAVIAR Ba lan Trọng lượng: 50g

Hết hàng

Trứng cá tầm đen CAVIAR Ba lan

Trọng lượng: 50g

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt