Trà Tipson Red Snow Flake

Trà Tipson Red Snow Flake

170.000₫

Mô tả ngắn:

Trà Tipson Red Snow Flake Xuất xứ: Srilanka Hộp thiếc 100g

Trà Tipson Red Snow Flake 

Xuất xứ: Srilanka

Hộp thiếc 100g

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt