Tomahawk Wagyu Úc (MB 6-7)

Tomahawk Wagyu Úc (MB 6-7)

1.650.000₫

Mô tả ngắn:

𝐓𝐎𝐌𝐀𝐇𝐀𝐖𝐊 - Miếng thịt lớn đi kèm khúc xương dài như chiếc rìu. Tomahawk là miếng thịt bò to nhất gồm cả thịt và xương sườn. Tomahawk mang hình chiếc rìu chiến đấu của thổ dân da đỏ và là thành phần ngon đặc sắc chỉ có số lượng 7-10 kg trong một cá thể bò 400kg. Giá: 1.650.000 đ/kg

𝐓𝐎𝐌𝐀𝐇𝐀𝐖𝐊 - Miếng thịt lớn đi kèm khúc xương dài như chiếc rìu.
Tomahawk là miếng thịt bò to nhất gồm cả thịt và xương sườn. Tomahawk mang hình chiếc rìu chiến đấu của thổ dân da đỏ và là thành phần ngon đặc sắc chỉ có số lượng 7-10 kg trong một cá thể bò 400kg.

Giá: 1.650.000 đ/kg

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt