Pate gan ngỗng Nga

Pate gan ngỗng Nga

80.000₫

Mô tả ngắn:

Pate gan ngỗng Nga Trọng lượng: 117 g/hộp

Pate gan ngỗng Nga

Trọng lượng: 117 g/hộp

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt