Nho sữa Okayama Nhật Bản

Nho sữa Okayama Nhật Bản

1.200.000₫

Mô tả ngắn:

Nho Sữa Okayama Nhật Bản. Giá: 1.200.000 đ/kg

Hết hàng

Nho Sữa Okayama Nhật Bản.

Giá: 1.200.000 đ/kg

 

 

 

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt