Hạt Quinoa 500g (Hygiena)

Hạt Quinoa 500g (Hygiena)

350.000₫

Mô tả ngắn:

Thay cho gạo, không có tinh bột gluten.

Hết hàng

Thay cho gạo, không có tinh bột gluten.

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt