Đào Chile

Đào Chile

190.000₫

Mô tả ngắn:

Đào ruột trắng của Chile cứng quả, giòn, ngọt

Hết hàng

Đào ruột trắng của Chile cứng quả, giòn, ngọt

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt